Mach-E Forum | Ford Mustang Mach-E Forum and News banner

Accucapaciteit sterk teruggelopen

498 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  RickMachE
In augustus heb ik mijn Mach-e RWD met 100 KWh accu opgehaald. Ik heb voor de extended range gekozen omdat ik een redelijk rijbereik nodig heb. Natuurlijk weet ik dat het WLTP bereik van 610 km met een grote schep zout genomen moet worden. Maar in het begin kwam ik tot een bereik van ca. 550 km met een redelijk zuinige rechtervoet.

In februari 2022 zijn de problemen begonnen met een vastgelopen Power Update. Naast het feit dat een groot aantal functies het niet meer deed (bv. intelligent cruise control), was ook het rijbereik gezakt tot onder de 325 km. En ja, ik weet dat het rijbereik in de winter een stuk lager is. Ik dacht dat het te maken had met de Power Update.

Ik ben een keer of 15 terug geweest om de software problemen op te lossen. Uiteindelijk is dat in februari 2023 opgelost: één jaar na dato! Echter, het rijbereik is nog steeds slecht. Op verzoek van de leasemaatschappij ben ik data gaan verzamelen. Voor en na elke rit heb ik het % accucapaciteit genoteerd. Ook heb ik het aantal KWh berekend uit het verbruik (KWh/100 km) en de afstand. Als je deze twee tegen elkaar afzet en daar een rechte lijn door trekt, dan zie je wat de werkelijke capaciteit van de accu is. In onderstaande grafiek zie je dat mijn accu een capaciteit heeft van 78 KWh: dat is 22 KWh minder dan opgegeven! Hebben anderen dit probleem ook?

See less See more
1 - 2 of 2 Posts
First, you have the capacity wrong. You have a 91kWh USABLE battery. The rest is for reserve, which you can't use. Ford may use it in the future to add more capacity as you get closer to warranty end.

Second, if your battery is cold, it has less kWh available. As it warms up, more becomes available. So, a 100% battery in 73 degree F temps has 91kWh, but that same battery, at 100% in 20% F may have 78kWh. If you set a departure time, plugged in, the battery will warm and give you back much of that (warms to about 59 degrees F).

Ten eerste heb je de capaciteit verkeerd. Je hebt een 91kWh BRUIKBARE batterij. De rest is voor reserve, die je niet kunt gebruiken. Ford kan het in de toekomst gebruiken om meer capaciteit toe te voegen naarmate het einde van de garantie nadert.


Ten tweede, als je accu koud is, heeft hij minder kWh beschikbaar. Naarmate het warmer wordt, komt er meer beschikbaar. Dus een 100% batterij in 73 graden F-temperaturen heeft 91 kWh, maar diezelfde batterij, bij 100% in 20% F, kan 78 kWh hebben. Als u een vertrektijd instelt, aangesloten, zal de batterij opwarmen en u veel daarvan teruggeven (verwarmt tot ongeveer 59 graden F).
See less See more
1 - 2 of 2 Posts
Top